Відповіді на самі актуальні питання
Для деяких людей можна обійтися за допомогою немедикаментозних методів лікування,
для деякий якийсь час приймати, а потім припинити,
а для значної частини «гіпертоніків» це доведеться робити довго, тривалий час.