головна сторінка
2013-й — год разочарований и надежд кардиологии
ВНЕЗАПНАЯ СЕРДЕЧНАЯ СМЕРТЬ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Борьба с инсультом: состояние медицинской помощи в Украине и опыт зарубежных коллег
Достижения и перспективы развития кардиохирургии (по материалам Научной конференции, посвященной 100-летнему юбилею Николая Михайловича Амосова)
Вплив інсулінорезистентності на серцево-судинні захворювання у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу та методи її корекції
Рынок частной медицины в Украине: маркетинг и менеджмент как инструменты конкурентной борьбы
XXII Конференція серцево-судинних хірургів України з міжнародною участю «Актуальні питання серцево-судинної хірургії»
Клинические рекомендации по лечению артериальной гипертензии: точка еще не поставлена
Особливості захворюваності населення Сумської області
Физическая активность и упражнения для пациентов, перенесших инсульт
Зміни структурно-функціонального стану правих відділів серця й кардіогемодинаміки під впливом терапії інгібіторами ангіотензинперетворювального ферменту та блокаторами рецепторів ангіотензину-II у хворих на декомпенсоване хронічне легеневе серце
В.Н. Середюк
Особливості кардіальної та ренальної гемодинаміки у хворих на діабетичну нефропатію з артеріальною гіпертензією залежно від маси тіла в динаміці лікування
В.П. Денисенко, І.І. Топчій, П.С. Семенових, Г.Б. Павлова